Węzły stacjonarne Towermix ®

Mieszalniki wieżowe TOWERMIX®

Mieszalniki wieżowe TOWERMIX® firmy SBM mają zwartą, skręcaną konstrukcję. Dzięki stromym stożkom wylotowym, kruszywo jest całkowicie opróżniane, co sprawia, że węzeł jest idealnym urządzeniem do materiałów wolno płynących. Alternatywnie mieszalnia może być wyposażona w jeden lub dwa mieszalniki z jedną lub dwiema jednostkami wagowymi. Cała konstrukcja nośna wraz z podestami jest ocynkowana ogniowo. Zamknięta izolacja zakładu pozwala na niezawodną całoroczną eksploatację. W zależności od zapotrzebowania TOWERMIX® jest wyposażony w wibrator, armatki powietrzne, dystrybutory zimnego i gorącego powietrza. Załadunek kruszywa jest alternatywnie realizowany za pomocą przenośnika taśmowego, elewatora kubełkowego, przenośnika taśmowego z falistymi ścianami bocznymi lub przenośnika dwutaśmowego. Główne Zalety:
  • Znormalizowane komponenty
  • Konstrukcja ze stali ocynkowanej
  • Energooszczędna, zamknięta zimowa izolacja
  • Bardzo stromy stożek wyładowczy dla optymalnego dozowania materiału
  • Bardzo szerokie przejazdy
  • Przestronna przestrzeń serwisowa
  • Możliwość rozbudowy o w pełni automatyczny system dozowania włókien, pojemnik na wodę itp.
TOWERMIX® D8 D9 D10
Ilość mieszalników 1 2 2
Ilość podjazdów 1 2 2
Pojemność zasobników kruszyw 200  –  –
  280 350  –
  380 450 520
  440 550 640
  520 650 770
  600 750 890
   –  – 1020