linemix-3000-tama

Podniesienie zapory przy elektrowni wodnej,użyto 435000 m3 betonu